Tarieven

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor orthodontie de behandeling van patiënten onderverdeeld in 3 groepen: A, B en C. Onder A vallen alle patiënten die niet onder B of C vallen, simpel gezegd zijn dat alle reguliere patiënten. Onder B vallen patiënten met een (qua ernst) met schisis vergelijkbare afwijking. Onder C vallen patiënten met een cheilo-, gnatho- of palatoschisis. De pdf van de Nederlandse Zorgautoriteit, die alle codelijsten en toelichtingen bevat, is erg uitgebreid. Daarom hebben we uittreksels gemaakt van de lijsten met de A, B en C codes. De onderstaande regels bevatten een link waarmee deze pdf-bestanden bekeken kunnen worden: 

De lijst met de A codes van 2018
De lijst met de B codes van 2018
De lijst met de C codes van 2018
De volledige lijst orthodontie 2018 van de NZa